Om Den kulturelle skolesekken i Re

Den kulturelle skolesekken i Re har faste aktiviteter for hvert klassetrinn i tillegg til konsert- og teaterbesøkene som kommer til skolene hvert år.

Hver skole har en kulturkontakt som kommunekontakten for DKS i kommunen har jevnlig kontakt med. Kulturkontaktene på skolene har ansvaret for å følge opp dks programmet på skolene, hva som kommer, hva de ønsker, tilrettelegge for besøkene/utfluktene og evaluere alle aktivitetene.
 

Re kommunes DKS program har faste opplegg for hvert skoletrinn:

1. trinn har kunst som tema og de besøker som regel en av våre museer og får omvisning og workshop på verksted.

2. trinn har musikk eller kunst som tema og de reiser på bibliotekbesøk.

3. trinn har skulptur som tema og har vært på guiding i Tønsberg sentrum eller på Sti for øye på Fossnes.

4. trinn besøker Våle prestegård og lærer om vår kulturarv og juleforberedelser i "gamle dager". 4 trinn får også besøk av en skuespiller hvor de har teatersport.

5. trinn reiser "Re rundt" og lærer om kommunen vår.

6. trinn har vikingtid som tema og på programmet står blant annet et besøk på Midgard og "en dag i vikingtiden".

7. trinn har kulturarv som tema og besøker "Gamle Eidsfos". 7. trinn har også besøk av en forfatter hvert år som forteller om bøkene sine eller holder workshop.

Alle våre elever fra 1. trinn til 7. trinn besøker også Re Middelalderdager hvert år i februar.

8. trinn har et arkitekturprosjekt hvor de besøker Haugar kunstmuseum. På Haugar får elevene en guiding i byens arkitektur samt workshop knyttet opp mot vandringen.

9. trinn reiser til Holmestrand på besøk til Aluminiumsmuseet og har et prosjekt om design og teknologi.

10. trinn har film som tema og har besøk på skolen av filmskapere og får bl.a. lage sin egen film.

Elever på Revetal ungdomsskole får hvert år tilbud om et heldags kulturvertkurs sammen elever fra de andre skolene i fylket. På kurset lærer de litt om rollen som konfransier, markedsføring og lyd og lys.