Tilbake
Roy Stranna
Roy Stranna
Skriv ut

Holmestrand Aluminium (vår 2020)

Museet gjenåpnet i 2019 og har nå en moderne og fremtidsrettet utstilling med fokus på aluminiumproduksjon i både et nasjonalt og globalt perspektiv.

Opplegget er todelt, med besøk på Hydro og på Aluminiummuseet.


Hos Hydro

Elevene vil få en omvisning inne på fabrikken der de vil se og lære om:

Hydros virksomhet i Holmestrand i dag.

Hvilken rolle resirkulering spiller i et globalt miljøperspektiv.

Følge produksjongangen i fabrikken fra valseblokk til det som blant annet skal bli bygningsmaterialer og hermetikkemballasje.


På museet

Elevene vil få ulike gruppeoppgaver, som må løses ved bruk av film, dataspill, gjenstander og tekst i utstillingen. Opplegget avsluttes med en felles quiz. Elevene vil lære om:

Hvordan aluminium fremstilles.

Aluminiumets unike egenskaper og bruksområder.

Hvordan fremstilling av aluminium påvirker miljøet og naturressurser.

Miljøvennlig produksjon og resirkulering.

Aluminiumens plass i norsk industrihistorie.

Buss fra Revetal ungdomsskole kl.09:00 og retur fra Holmestrand 12:30

Praktisk info

09.30: oppmøte ved museet.

09.45-10.45: Gruppe 1 på Hydro, gruppe 2 på museet.

10.45-11.15: Lunsj/pause

11.15-12.15: Gruppe 2 på Hydro, gruppe 1 på museet.

12.15-12.30: Gruppene samles på museet.

12.30: retur med bussen


Sikkerhetsregler hos Hydro

Her er det strenge sikkerhetsbestemmelser. Disse må følges.

Hjelm og ørepropper blir utdelt ved ankomst.

Mat og drikke kan ikke tas med inn.

Klærne må dekke hele kroppen (ikke shorts og t-skjorte).

Gode sko, ikke slippers.

Det må leveres navneliste på alle elever og lærere i forkant. Lag en liste for hver gruppe, og lærere som følger gruppen. Ta med både fornavn og etternavn.


Navnelister skal sendes til urd.kalvik@vestfoldmuseene.no innen to uker før besøk.

 (for 2020vil det si før 20.01.20).

Lærerveiledning


Utstillingen og opplegget ønsker å skape en større forståelse for aluminium, som vi omgir oss med hele tiden. Opplegget vil være innom læreplanmål i samfunnsfag, historie og naturvitenskap for å belyse ulike aspekter ved metallet. De mest sentrale læreplanmålene vil være:

Historie

Finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis

Presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag

Geografi

Undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling.

Undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt


Naturfag

Observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner

Vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Re kommune
  • Kunstnere/grupper: Aluminiummuseet inngår i Nord-Jarlsbergmuseene, en avdeling i Vestfoldmuseene IKS
  • I samarbeid med: Vestfoldmuseene IKS/Holmestrand Aluminium
  • Idé/opplegg: Nord-Jarlsbergmuseene, ved Vestfoldmuseene IKS

Om kunstner / utøver / gruppe