Tilbake
ukjent
Hanne Rivrud
Vegard Kleven
Skriv ut

Besøk på Haugar Vestfold Kunstmuseum(høst 19)

Haugar Vestfold Kunstmuseum ønsker å gi barn og unge muligheten til å oppleve kunst ved å delta i en aktiv og profesjonell kunstformidling. Gjennom en dialogbasert metode formidler vi kunnskap og opplevelser som kan skape en økt interesse for kunst hos barn og ungdom og ellers bli en positiv erfaring i livet. 
For nærmere informasjon om utstillingsprogrammet på Haugar se; www.haugar.com

Besøket består av en 45 minutters dialog basert omvisning i museets aktuelle utstillinger samt et besøk i verkstedet. Etter omvisningen får elevene anledning til å bruke seg praktisk – gjennom et verksted basert på det de nettopp har sett og opplevd. Dette blir en forlengelse av opplevelsen og læringen som skjer i utstillingssalene. Verkstedene knyttes sterk opp mot tematikk, teknikk og materialer i alle utstillingene. Her får eleven prøvd ut ulike teknikker som rommer alt fra maleri, tegning, modellbygging og veggmaleri til steinhugging.      

             

(Halve gruppen er på omvisning i utstillingen, halve gruppen er i verkstedet med pedagog fra museet / gruppene bytter etter oppsatt skjema)

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Re kommune
  • Kunstnere/grupper: Metafysica med workshop
  • I samarbeid med: Haugar Vestfold Kunstmuseum
  • Idé/opplegg: Haugar Vestfold Kunstmuseum

Om kunstner / utøver / gruppe

Museenes kunstformidlere/formidlere tilrettelegger ulike pedagogiske tilbud for alle alderstrinn og for hver utstilling som vises på museet. Omvisningene kan etterfølges av et besøk i verkstedet der elevene selv får lage et arbeid som speiler utstillingens tema og teknikk.

Kunstformidlerne ved Haugar er: Annette Faltin, Caroline Berg og Mari Ravler Johansen.