Tilbake
Skriv ut

Besøk på Haugar Vestfold Kunstmuseum(høst 18)

Haugar Vestfold Kunstmuseum ønsker å gi barn og unge muligheten til å oppleve kunst ved å delta i en aktiv og profesjonell kunstformidling. Gjennom en dialogbasert metode formidler vi kunnskap og opplevelser som kan skape en økt interesse for kunst hos barn og ungdom og ellers bli en positiv erfaring i livet. 
For nærmere informasjon om utstillingsprogrammet på Haugar se; www.haugar.com

Haugar Vestfold Kunstmuseum ønsker alle fra 1.trinn - VGS velkommen til omvisning og verksted i utstillingen Munchs Hus/Et møte mellom samtidskunstnere og Munchs hus i Åsgårdstrand. Omvisningens form og innhold tilpasses den aktuelle målgruppen. For elevene i grunnskole og videregående skole knyttes formidlingen særlig til læringsmålene i kunst og håndverk, kunst, design og arkitektur, norsk, historie og samfunnsfag.

Denne utstillingen viser nitten ulike kunstneres bearbeidelser av temaer som er relatert til Munchs hus i Åsgårdstrand. Intensjonen er å gjøre stedet til gjenstand for samtidens fortolkninger av historien, der både interiør, rom, hage eller omkringliggende natur kan bli materiale for kunstnerisk bearbeiding.

Munch hus kan sies å romme den biografiske lesningens mytiske aura. Hvordan forholder den samtidige fortolkningen seg til personmuseets oppbygging og hvordan perspektiveres forestillingen om det autentiske inn i samtidens bilde? Huset er scenen for en rekke kunstneriske prosesser der vår egen tid reflekteres gjennom bearbeidelsen av husets historiske aura og fysiske miljø.

Munchs hus står som et monument over kunstnerens eksistensielle følelser av kjærlighetslengsel, melankoli, angst, naturmystikk, ekstase og frihet. Da et vesentlig tema i Munchs kunstnerskap er visualiseringen av slike eksistensielle følelser gjenspeiles også dette meget klart i utstillingen.    

Varighet 1 t 45 min

Verksted       

             

(Halve gruppen er på omvisning i utstillingen, halve gruppen er i verkstedet med pedagog fra museet / gruppene bytter etter oppsatt skjema)

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Re kommune
  • Kunstnere/grupper: Utstillingen Munchs Hus
  • I samarbeid med: Haugar Vestfold Kunstmuseum
  • Idé/opplegg: Haugar Vestfold Kunstmuseum

Om kunstner / utøver / gruppe

Museenes kunstformidlere/formidlere tilrettelegger ulike pedagogiske tilbud for alle alderstrinn og for hver utstilling som vises på museet. Omvisningene kan etterfølges av et besøk i verkstedet der elevene selv får lage et arbeid som speiler utstillingens tema og teknikk.

Kunstformidlerne ved Haugar er: Annette Faltin, Caroline Berg og Mari Ravler Johansen.


Deltagende kunstnere:

Mai Bente Bonnevie, Tracey Emin, Bezhad Farazollahi, Marit Følstad Espen Gleditsch, Crispin Gurholt, Bjørn Erik Haugen, Olav Christopher Jenssen, Lars Lerin, Eirin Støen/Kristine Pilgaard, Kristian Skylstad, Kari Steihaug, Anne Lise Stenset, Anne Trægde, & Co. (Patrik Entian og Aleksi Wildhagen) og Marte Aas.