re

Re Middelalderdager

En kald og magisk reise i tid.

Siv Ellen Kristiansen @ Re // 30.05.12

Alle fra de eldste i barnehagen og opp til og med elevene på syvende trinn får oppleve en dag i middelalderen på Revetal, hvert år i uke seks.
Barnehagebarna og 1. -4 trinn får leke og lære om middelalderen gjennom stasjoner som: prinsesse og ridderskole, mat, stokkekamp, pil og bue, fortelling, runer, slindring m.m.
5. -7. trinn har turnering og hvert år har vi et vandreskjold som går til den skolen -og den klassen som ble årets MIDDELALDERMESTER.

For å lære mere om middelalderen, vår historie og våre røtter kan dere gå inn på: http:
//www.remiddelalderdager.no/

 

 

 

Lek og lær i middelalderen. Foto: Per Sibe

Lek og lær i middelalderen. Foto: Per Sibe

Per Sibe