re

Aktuelt

Re Middelalderdager

Alle fra de eldste i barnehagen og opp til og med elevene på syvende trinn får oppleve en dag i middelalderen på Revetal, hvert år i uke seks.
Barnehagebarna og 1. -4 trinn får leke og lære om middelalderen gjennom stasjoner som: prinsesse og ridderskole, mat, stokkekamp, pil og bue, fortelling, runer, slindring m.m.
5. -7. trinn har turnering og hvert år har vi et vandreskjold som går til den skolen -og den klassen som ble årets MIDDELALDERMESTER.

Publisert:30.05.12

Les mer

Velkommen til Den kulturelle skolesekken i Re

Med et bredt og innholdsrikt program ønsker vi å gi våre grunnskoleelever gode opplevelser - hvor alt kan skje: Nye tanker og ideer oppstår, nye innfallsvinkler, kunnskap, undring... Alt dette i møte med andre typer mennesker, med tanker, farger, former og ord - av og til på nye arenaer, med nytt materiale. Den kulturelle skolesekken ønsker å sette sitt preg på skolen. Den rommer spennende møter med nye mennesker. Tankevekkende, pirrende, inspirerende og mangfoldige opplevelser med rom for undring, lek, utforskning og åpenhet.

Den kulturelle skolesekken 14/15

Transjoik med Sheer Miandad Khan.

Re kommune

Vi er godt i gang med skolesekkprogrammet allerede. 1. - 7. trinn har hatt besøk av rockebandet Razika, hvorav en førsteklassing sa: "Nå ønsker jeg virkelig å bli rockestjerne". Stemningen sto i taket og lærere og elever rocket sammen.
Første trinn har vært på Haugar og sett kongelige portretter og 7. trinn har vært på Gamle Eidsfos og lært om jernverket, arbeidernes kår og hvordan barna hadde det i skolestuen på den tiden.

Vi i administrasjonen er veldig fornøyd med et godt og variert program av høy kvalitet for skoleåret 14/15.
Nytt av året er et pilgrimsprosjekt som vi arbeider med for 7. trinn i samarbeid med kirken i Re og Slagene på Re film og foredrag for 8. trinn.

Les mer

[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

For mer info, se også Vestfold fylkeskommune:


  test